Keilalahden drumliinisaaret

Pääkaupunkiseutua peitti vielä 14 000–13 000 vuotta sitten hitaasti kohti kaakkoa virrannut mannerjäätikkö.  Paksu jäämassa kulutti alustaansa ja kuljetti pohjaosassaan moreenia. Se on jäätikön irrottamasta, hiomasta ja murskaamasta kiviaineksesta koostuma maalaji, joka sisältää kaikenkokoisia rakeita savesta lohkareisiin.

Espoon Keilalahdella Nokian pääkonttorin edessä on pitkänomaisia moreenista koostuvia saaria, joiden luoteispäässä on kalliokohoumia. Saaret ovat drumliineja, eli virtaavan jään alla syntyneitä jään liikkeen suuntaisia moreeniselänteitä, joilla on usein kalliosydän. Drumliinien synnyn syy on se, että niiden myötä jäätikön alustan korkokuva muodostuu jään virtauksen kannalta edullisemmaksi.

Drumliinit syntyvät jäätikön sulamisvaiheessa ja ne esiintyvät yleensä satojen selänteiden muodostamina laajoina kenttinä. Drumliinikentissä selänteet muodostavat viuhkamaisia kuvioita, jotka kuvastavat jään liikesuuntia mannerjäätikön reunaosissa toimineiden suurten virtauskielekkeiden alueella. Keilalahden drumliinit ovat yksittäismuotoja ja muodostumatyyppinä pääkaupunkiseudulla harvinaisia. Ehkäpä drumliinisaaret ovat kärkimuodostumia drumliinikentässä, jonka muu osa on vielä näkymättömissä Suomenlahden pohjalla.

Nimi: Keilalahden drumliinisaaret
Kunta (paikannimi): Espoo, Keilalahti
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Maaperä ja maisema
Koordinaatit (WGS84): 24.83408, 60.16965
Koordinaatit (Euref): 379823.542, 6672275.897

      Kohteen koordinaatit                    Kohteen verkko-osoite

keilalahden_drumliinisaaretkeilalahden_drumliinisaaret_web