Kaupunginkallion hiidenkirnut

Kaupunginkallion hiidenkirnuryhmä koostuu kolmesta kirnusta, joista suurin on 1,5 m leveä ja takaseinästä mitattuna 2,5 m syvä. Kaksi muuta ovat matalia ja vain noin 50–60 cm leveitä. Kirnut ovat kovertuneet kallioon sulavan mannerjäätikön reunan alla paineenalaisena virranneen veden ja sen mukana kulkeutuneen kiviaineksen sekä kavitaation avulla. Kavitaatiolla tarkoitetaan paineminimeissä veteen syntyviä kaasukuplia, jotka luhistuvat seuraavassa hetkessä kasaan aiheuttaen ympäristöön paineaaltoja. Ne murentavat hitaasti lähellä olevia kivipintoja. Sama ilmiö voi kuluttaa laivojen potkurit ja voimalaitosten turbiinisiivet rosoisiksi.

Jauhinkivet ovat kirnun pohjalle pyörteiseen virtaan jääneitä kiviä, jotka pyöriessään koversivat kirnun pohjaa pyöristyen samalla itse. Syvien kirnujen keskellä vallinnut pystyvirtaus poisti pienentyneet jauhinkivet ja muut kulumistuotteet. Kaupunginkallion hiidenkirnujen ympärillä on muutamia kirnuista nostettuja pyöreitä jauhinkiviä. Ne ovat jääneet osittain kasvillisuuden alle. Kaupunginkallion kivilaji on apliittigraniitti. Se on pääasiassa kvartsista ja maasälvästä koostuva vaalea ja pienirakeinen magmakivilaji.

Kaupunginkallion hiidenkirnut sijaitsevat Kiuastien ja Kiuaskujan välissä kalliorinteen alaosassa noin 30 metriä Espoonväylältä lounaaseen. Pyörätieltä alkaa polku, joka vie kohteelle. Kirnuilla on opetusarvoa ja maakunnallista suojeluarvoa. Kirnut esitellään myös Espoon kaupungin luontokohteena 1.9.

Nimi: Kaupunginkallion hiidenkirnut
Sijainti: Espoon, Kaupunginkallio
Kategoria: Maakunnallinen
Tyyppi: Kallioperä, Hiidenkirnu
Koordinaatit (WGS84): 24.654994, 60.198485
Koordinaatit (Euref): 370003.654905, 6675825.26758

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

kaupunginkallion_hiidenkirnutkaupunginkallion_hiidenkirnut_web