Kattilajärventien hiidenkirnu

Mannerjäätikön sulamisvesivirtojen pyörteisissä kohdissa vesi ja sen mukana liikkuva kiviaines koversivat kallioihin hiidenkirnuja. Kattilajärventien hiidenkirnu on 70 cm halkaisijaltaan ja muodostunut graniittikallion rinteeseen. Kirnun takaseinältä mitattuna se on noin 70 cm syvä, mutta matalin reuna edessä on vain 20 cm. Kattilajärventie 5 autotallin kohdalta alkaa katkonainen metsäpolku, jota kuljetaan noin 200 m kallioselännettä pitkin pohjoiseen, kunnes pieni mökki näkyy noin 50 päässä. Hieman vaikeasti havaittava kirnu sijaitsee lähes kallion laella ja näkyy parhaiten, kun katsoo silokallion jyrkintä reunaa etelästä. Vaikka kyseessä on varsin vaatimaton muodostuma, se muistuttaa luonnossa liikkujaa ajasta, jolloin Nuuksion maisema poikkesi täysin nykyisestä.

Monien hiidenkirnujen sijainti Nuuksion Pitkäjärven murroslaakson lähettyvillä viittaa siihen, että laakso toimi koko matkallaan merkittävänä jäätikön sulamisvesiä kokoavana maastomuotona. Mahdollisesti Kattilajärventien kirnu on syntynyt sulavan jäätikön alle kohtaan, jossa jäätikön pintaosissa muodostuva sulamisvesi syöksyi railon tai heikkousvyöhykkeen kautta jäätikön pohjalle hakeutuen sieltä paineenalaisena suurempien sulamisvesiväylien piiriin (jäätikkönielu, eng: glacier moulin, glacier mill). Kattilajärven kirnu on myös Espoon kaupungin luontokohde 13.29 ja Nuuksion geologisen retkeilykartan kohde 14.

Nimi: Kattilajärventien hiidenkirnu
Sijainti: Espoo, Nuuksio
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Kallioperä, Hiidenkirnu
Koordinaatit (WGS84): 24.590759, 60.281038
Koordinaatit (Euref): 366779.471854, 6685143.454816

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

kattilajarventien_hiidenkirnukattilajarventien_hiidenkirnu_web