kattilajarvi_diabaasi_2

Kattilajärven lippaluola ja diabaasijuoni

Kattilajärven itärannan tuntumassa Kilpilammen eteläpuolella on kalliomäki, jonka länsirinteessä on kalliolippa. Lipan alle jää noin metrin korkuinen luolamainen tila, jonka takaseinässä ja katossa erottuu kapea itä-länsisuuntainen tummanharmaa raita. Se on diabaasijuoni, joka on syntynyt emäksisen kivisulan tunkeutuessa ja kiteytyessä jo aiemmin syntyneen granodioriitin heikkousvyöhykkeeseen.

Diabaasi on juonikivilaji, jonka tyypillinen synty-ympäristö on maankuoren yläosa. Se on siten syvemmällä kiteytyneiden syväkivien (esim. graniitti) ja maan pinnalle purkautuneiden laavakivien välimuoto. Diabaasin päämineraaleja ovat plagioklaasi ja tummat mineraalit, kuten pyrokseeni, sarvivälke ja oliviini. Kattilajärven juonen mineraalien hienorakeisuus kertoo kivisulan jäähtymisen ja kiteytymisen tapahtuneen varsin nopeasti. Nuuksion diabaasit ovat kiteytyneet noin 1 645 miljoonaa vuotta sitten ja ne ovat huomattavasti ympäröiviä kivilajeja nuorempia.

Nuuksion kalliopaljastumissa on havaittu vain muutamia 20–100 cm leveitä diabaasijuonia. Todellisuudessa kivilaji on alueella laajemmalle levinnyt. Koska diabaasit ovat magneettisia, ne näkyvät aeromagneettisilla kartoilla luode-kaakkosuuntaisina positiivisina poikkeamina (anomalioina). Aeromagneettisten karttojen avulla juonien kulkua on voitu hahmotella kallioperäkartoille myös alueilla, jossa ei ole kalliopaljastumia. Kattilajärven kalliolippa ja diabaasijuoni esitellään myös Nuuksion geologisen retkeilykartan kohteena 68 ja Espoon kaupungin luontokohteena 12.19.

Nimi: Kattilajärven lippaluola ja diabaasijuoni
Sijainti: Espoo, Nuuksio
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Kallioperä, Luola
Koordinaatit (WGS84): 24.627896, 60.301395
Koordinaatit (Euref): 368913.922776, 6687335.245031

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

kattilajarven_lippaluolakattilajarven_lippaluola_web