Katajasuon murroslaakso ja jyrkänteet

Katajasuo sijaitsee Kattilajärventien varrella noin 1,5 km päässä Nuuksiontiestä. Metsäinen suo peittää kapeana nauhana tien pohjoispuolelle jäävän kallioperän murroslaakson, joka rajoittuu idän ja lännen suunnassa kalliomäkiin ja jyrkkärinteisiin. Viime jääkauden loppuvaiheessa kallioiden rajaaman ”rännin” suuntaan virrannut jäämassa puhdisti ruhjeen rikkonaisesta ja rapautuneesta kiviaineksesta.

Katajasuon ruhjelaakson itäreunalla noin 300 m päässä Kattilajärventiestä on lähes 25 m korkea jyrkänne. Kohde on tiheässä metsässä, mutta kallion alta seinämä hahmottuu hyvin. Ruhjelaakson länsireunalla, runsaat 200 m itäisestä jyrkänteestä eteläkaakkoon on toinen kalliojyrkänne, jonka juurella on lisäksi louhikko ja vyörykeila eli talus. Talus on syntynyt, kun pystysuorasta ja osin ylijyrkästä seinämästä on irronnut isoja lohkareita, jotka ovat pudonneet seinämän juurelle keilamaiseksi kasaksi. Suurimpien lohkareiden läpimitta on jopa 5 m, ja niiden väliin jää onkaloita ja piiloja. Kohde on vaikuttava ja erikoinen. Taluksen syntyyn on vaikuttanut kallion rikkonaisuus ja seinämän jyrkästi länteen viettävä liuskeisuus (liuskeisuus on suunta, jonka mukaisesti kallio lohkeaa levymäisiksi kappaleiksi).

Alueen pääkivilaji on ns. Nuuksion graniitti. Kiven punertava väri johtuu kalimaasälvästä, joka on koostumukseltaan mikrokliiniä. Kivi on syntynyt vanhempien sedimenttikivien sulaessa ja kiteytyessä uudelleen nykyiseen asuunsa noin 1 850 miljoonaa vuotta sitten maankuoren keskiosissa. Katajasuon ruhjelaaksoa reunustavat jyrkänteet ovat myös Nuuksion geologisen retkeilykartan kohteina 58 ja 61 sekä Espoon kaupungin luontokohteina 13.30 ja 13.31. Katajasuon vyörykeila on toinen Nuuksion kahdesta vyörykeilasta, joista tunnetumpi sijaitsee Pitkäjärven pohjoispäässä Romvuoren itärinteessä.

Nimi: Katajasuon murroslaakso ja jyrkänteet
Sijainti: Espoo, Nuuksio
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Kallioperä ja maisema
Koordinaatit (WGS84): 24.59965, 60.289821
Koordinaatit (Euref): 367306.555269, 6686103.277719

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

katajasuon_murroslaaksokatajasuon_murroslaakso_web