Käkilammen-Lakeasuon suoalue

Käkilämmen-Lakeasuon alue on luonnontilainen ja valtakunnallisesti arvokkaaksi todettu suoalue. Lakeasuon pohjoisosa on tasapintainen metsäkeidas, jonka vallitsevia suotyyppejä ovat rämeet ja korvet. Eteläosa on avoin keidassuo, jonka pääsuotyyppi neva.

Lakeasuon yleisin pohjamaalaji on savi. Sen päältä suon eteläosassa tavattu lieju kertoo soistumista edeltäneestä avovesivaiheesta. Keidassoiden keskiosalle ominainen heikosti maatunut, rahkavaltainen pintaturve ulottuu Lakeasuolla paikoin 3,9 metrin syvyyteen. Suurin mitattu turvekerrostuman paksuus on 6,4 m. Käkilampi on vasta umpeenkasvuvaiheessa. Avovesialueen ympärillä on lähinnä rämettä ja paikoin nevalaikkuja.

Lakeasuon luoteiskärjen tuntumassa on suohon rajautuvan kalliojyrkänteen alaosassa hiidenkirnu. Solvallan hiidenkirnuna tunnettu jäätikköjokikulutuksen tuottama muoto on noin 1,5 metriä leveä. Lisäksi sen lähellä olevassa kallionseinämässä on suuri pyöristynyt hiidenkirnun aihe.

Solvallasta on Lakeasuolle matkaa runsas kilometri ja suoalueen tuntumaan johtaa ulkoilutie ja polkuja. Suon itäosan kallioille, josta suo näkyy hyvin, on Solvallasta noin 1,5 km. Lakeasuon länsireunan kirnukallio on myös ulkoilutien lähellä. Solvallan urheilukentän pohjoispuolelta tulee kirnulle matkaa noin 400 m. Käkilammen-Lakeasuon alue ja siihen läheisesti liittyvä hiidenkirnu ovat Espoon kaupungin luontokohteina 13.21 ja 13.19. Ne esitellään myös Nuuksion geologisen retkeilykartan kohteina 50 ja 16.

Nimi: Käkilammen-Lakeasuon suoalue
Sijainti: Espoo, Nuuksio
Kategoria: Valtakunnallinen
Tyyppi: Maaperä, Suo
Koordinaatit (WGS84): 24.576153, 60.295346
Koordinaatit (Euref): 366030.625993, 6686765.840755

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

kakilammen_lakeasuon_suoaluekakilammen_lakeasuon_suoalue_web