Kaitalahden maaduntalahti

Maankohoamisen syynä on Fennoskandiaa viime jääkaudella peittänyt mannerjäätikkö, joka painoi massallaan maankuorta. Mannerjäätikön sulettua maankuori alkoi palautua entiseen asemaansa. Kohoaminen on hidastuva prosessi, joka jatkuu yhä ja myös tulevaisuudessa mahdollisesti vielä tuhansien vuosien ajan.

Etelä-Espoossa maa kohoaa maapallon keskipisteeseen nähden noin 4 mm/v. Rannansiirtymisen osalta tätä kompensoi globaali jäätiköiden sulaminen, jonka on arvioitu nostavan merenpintaa noin 1,5 mm/v. Kaitalahdella vesialueen kokoon vaikuttaa myös lahden hidas luontainen umpeenkasvu. Toisaalta kasvihuoneilmiön nopeuttama globaali merenpinnan kohoaminen voi hidastaa umpeenkasvua.

Kuvattujen tekijöiden yhteisvaikutuksesta Kaitalahti mataloituu ja kohoaa lopulta kuivaksi maaksi. Niin on käynyt myös Kaitalahdesta Soukanrantaan ulottuneelle salmelle, joka aiemmin erotti Hanikan Sundsbergin ja Soukankalliot saareksi.

Kaitalahden maisemasta saa hyvä yleiskuvan Hanikan lintutornilta, jonne on Hanikan päästä alkavaa polkua pitkin matkaa noin 400 m. Tornille on opastus. Kohde on Hanikan luontopolun maastokohde. Polun pituus on 5 km ja sen muita geologisia kohteita ovat mm. Soukan muinaisranta ja Hanikan rapakivisiirtolohkare. Kaitalahden maaduntalahti on Espoon arvokkaimpia lintuvesiä ja se on kuvattu myös Espoon kaupungin luontokohteena 4.19.

Nimi: Kaitalahden maaduntalahti
Sijainti: Espoo, Hanikka
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Maaperä ja maisema
Koordinaatit (WGS84): 24.691228, 60.138101
Koordinaatit (Euref): 371776.635816, 6669032.21767

     Koordinaatit kuvassa                Kohteen verkko-osoite

Ruokolahden salpalinja (QR)kaitalahden_maaduntalahti_web