Jäniskallion näköalapaikka ja murroslinjat

Nuuksion Pitkäjärven eteläpäässä sijaitseva Jäniskallion on kapea kallioselänne, jonka jyrkkä itärinne kohoaa yli 30 m järven pinnasta. Laelta avautuu näkymiä itään ja pohjoiseen. Kivilaji on keskirakeista mikrokliinigraniittia, joka on syntynyt vanhempien sedimenttikivien sulaessa ja kiteytyessä uudelleen noin 1 850 miljoonaa vuotta sitten maankuoren keskiosissa. Pitkä kulutuskausi on paljastanut syvällä kiteytyneen graniitin nykyiseen maanpintaleikkaukseen.

Nuuksion Pitkäjärvi on muodostunut murroslinjaan, jonka kohdalla kallio on rikkonaista ja kulunut siksi huomattavasti ympäristöään syvemmälle. Jäniskallion kohdalla pitkän ja kapean järven suunta muuttuu kahden erisuuntaisen murroksen kohdatessa. Pääosa Nuuksion Pitkäjärvestä on luode-kaakkosuuntaisessa murroksessa. Pohjois-eteläsuuntainen murros jatkuu Jäniskallion eteläpuolella Brobackaån laaksona. Erityisesti luode-kaakkosuuntainen murroslaakson osa puhdistui tehokkaasti viime jääkauden aikana, sillä mannerjäätikkö virtasi viime vaiheessa laakson suuntaisesti.

Jäniskallion historiallista arvoa lisää itäjyrkänteen pohjoispäästä löydetty kivikautinen punavärillä maalattu eläinkuvio. Maalaus on 1,8 m korkeudella vesirajasta ja esittää mitä luultavimmin hirveä. Eläinkuvion kohdalla kasvaa runsaasti jäkälää, mikä vaikeuttaa kuvion hahmottamista. Maalaus on ajoitettu aikahaarukkaan 2000–1300 eKr. Kalliomaalauksen luokse pääsee talvisin jäätä pitkin, muulloin vain veneellä. Jäniskallio on Espoon kaupungin luontokohteena 13.60 ja kallioselänteen pohjoiskärjessä sijaitseva kalliomaalaus kohteena 13.61.

Nimi: Jäniskallion näköalapaikka ja murroslinjat
Sijainti: Espoo, Uusipelto
Kategoria: Valtakunnallinen
Tyyppi: Kallioperä ja maisema
Koordinaatit (WGS84): 24.588842, 60.260816
Koordinaatit (Euref): 366591.187573, 6682896.17091

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

janiskallion_nakoalapaikkajaniskallion_nakoalapaikka_web