Ison Lehtisaaren pirunpelto

Ison Lehtisaaren korkeimmalla kohdalla sijaitseva pirunpelto on noin 80 m pitkä ja 25 m leveä. Sitä täydentää hieman alempana koillisrinteessä oleva nuorempi muinaisranta, joka koostuu suuremmista kivistä. Ison Lehtisaaren Pirunpellot ovat korkeustasolla 15–19 m mpy. Ne ovat syntyneet Litorinameren loppuvaiheessa noin 5 000–4 000 vuotta sitten.

Ison ja Pienen Lehtisaaren välissä on maankohoamisen vaikutuksesta sulkeutumassa oleva merenlahti eli flada. Sitä yhdistää mereen vain kapea salmi. Flada edustaa välivaihetta kehityksestä, jossa leveä salmi on muuttuu maankohoamisen edetessä kluuviksi eli soistuvaksi lammeksi. Kluuvi-vaiheessa allas on yhteydessä mereen enää satunnaisesti korkean veden aikana.

Lehtisaarten flada edustaa tyypillistä maatuvaa merenlahtea ruovikkoineen ja tervaleppävyöhykkeineen. Sellaisena se on paikallisesti arvokas sekä geologisesti että ekologisesti. Flada näkyy hyvin Isoa ja Pientä Lehtisaarta yhdistävältä sillalta. Nykyään maa kohoaa pääkaupunkiseudulla noin 2,5–3 mm vuodessa. Il­maston globaalin lämpenemisen myötä merenpinnan kohoaminen voi tulevaisuudessa nopeutua. Se voin muuttaa fladan kehityssuunnan.

Ison Lehtisaaren alueella on pirunpeltojen ja fladan ohella siirtolohkareita. Yksi niistä, parimetrinen rapakivilohkare, sijaitsee Ison Lehtisaaren koillisrannalla vesirajan tuntumassa Pieneen Lehtisaareen menevän sillan lähellä. Lisäksi Ison Lehtisaaren eteläpuolella Sumparen saaren eteläosassa kapea lahti, jonka suun pohjoispuolella silokallion suojasivulla on graniittiin muodostunut hiidenkirnu. Kirnun syvyys on noin 1,8 m ja leveys 0,8 m. Kohde on Espoon kaupungin luontokohde 5.13.

Nimi: Iso-Lehtisaaren pirunpelto
Sijainti: Espoo, saari Suvisaariston edustalla
Kategoria: Paikallinen Maakunnallinen ???
Tyyppi: Maaperä ja maisema
Koordinaatit (WGS84): 24.757453, 60.101135
Koordinaatit (Euref): 375313.91198, 6664790.192311

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

iso_lehtisaaren_pirunpeltoison_lehtisaaren_pirunpelto_web