Hynkänlammen murroslaakso ja jyrkänne

Hynkänlampi ja sen jatkeena oleva kapea suo sekä niitä ympäröivät graniittimäet jyrkänteineen muodostavat maisemakokonaisuuden, jonka perustana on kallioperän murroslaakso.  Kohteen koordinaattipisteeksi valittu Hynkänlammen siirtohkare on ns. Nuuksion graniittia. Se on myös laaksoa ympäröivien kalliomäkien pääkivilaji. Siirtolohkare on maisemallisesti hienolla paikalla ruhjelaakson reunalla lampea kiertävän polkuverkoston solmukohdassa.

Ruhjeesta saa yleiskuvan Hynkebergetin laelta. Noin 20 m Hynkänlammen pinnan yläpuolelle kohoava lakialue on paljaaksi huuhtoutunutta kalliota, jossa on hyvin kehittyneitä silokalliomuotoja.  Korkeimman huipun sijaan parhaat näköalat ruhjelaaksoon avautuvat Hynkebergetin pohjoiskärjestä. Ruhjelaaksoa ympäröivissä jyrkissä kallioseinämissä näkyy havainnollisesti graniitille ominainen suorakulmainen rakoilu.

Hynkänlammen länsirantaa kiertävä polku johtaa lammen pohjoispuolella aarnimaiseen metsään, rämesuolle ja puronlaaksoon, jotka on suojeltu. Suojelualueen länsiosassa on ruhjelaaksoa rajaava jyrkänne. Se on metsäisessä ympäristössä, mutta laelta avautuu puiden lomasta näkymiä laaksoon ja Hynkänlammelle. Hynkänlammen itärannan kautta kiertävä polku johtaa takaisin siirtolohkareelle. Hynkänlammen murroslaakson maastomuotoja esittelevät myös Espoon kaupungin luontokohteet 10.38., 10.39 ja 10.40. sekä Nuuksion geologisen retkeilykartan kohde 59.

Nimi: Hynkänlammen murroslaakso
Sijainti: Espoo, Nuuksio
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Kallioperä ja maisema
Koordinaatit (WGS84): 24.615008, 60.274261
Koordinaatit (Euref): 368092.651597, 6684340.282463

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

hynkanlammen_murroslaaksohynkanlammen_murroslaakso_web