Hiidenpesän luola

Nuuksion kalliomaat koostuvat enemmän tai vähemmän tasalakisista kalliokumpareista ja niitä erottavista jyrkkäreunaisista murroslaaksoista. Laaksojen porrasmaisesti laskeutuvilta ja lohkareisilta rinteiltä löytyy pieniä kallio-onkaloita ja luolia. Eräs niistä on Hiidenpesä.

Hiidenpesän luolan suuaukko sijaitsee pohjois-eteläsuuntaisen graniittikallion länsirinteessä. Kohteelle noustaan mannerjäätikön kerrostamaa lohkareikkoa pitkin. Sisäänkäynti on ahdas, vain noin 50 cm leveä ja hieman yli 1 m korkea. Sisältä luola on noin 5 m pitkä ja 2 m korkea. Seinäpinnat ja niiden väliin kiilautuneet lohkareet ovat ns. Nuuksion graniittia. Kiven punertava väri johtuu kalimaasälvästä.

Kohde löytyy Sorlammen luontopolun varrelta, josta on viitta luolalle. Nuuksion ulkoilumajalta alkavan polun pituus on 5 km ja sen maastokohteena on lisäksi mm. Sorlammen hiidenkirnualue. Vaikka Hiidenpesä on luolana vaatimaton, se on merkitty kartoille ja esitellään myös Espoon kaupungin luontokohteena 13.45 sekä Nuuksion geologisen retkeilykartan kohteena 66.

Nimi: Hiidenpesän luola
Sijainti: Espoo, Brobacka
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Kallioperä, Luola
Koordinaatit (WGS84): 24.618321, 60.252155
Koordinaatit (Euref): 368186.954966, 6681872.748448

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

hiidenpesan_luolahiidenpesan_luola_web