Hauensuolen kalliopiirrokset

Hauensuolen kalliopiirrokset sijaitsevat Hangossa, Hankoniemen kärjen edustalla, joka on toiminut meriliikenteen pysähdyspaikkana mahdollisesti jo 1200-luvulta lähtien. Itse Hauensuoli on kapea salmi Tullisaaren ja sen vieressä olevan pienemmän saaren, Kobbenin välillä. Nykyisin salmi on purjehduskelvoton, koska maankohoaminen on madalluttanut sen mutta kalliopiirrosten tekoaikaan se oli vielä ahkerassa käytössä. Molempien saarten kallioihin ovat laivamatkustajat kaivertaneet vaakunoita, puumerkkejä, nimiä ja tekstejä 1400-luvulta 1900-luvulle saakka. Yhteensä merkintöjä on yli 600. Yksi kuuluisimmista lienee Augustin Ehrensvärdin tutkimus- ja mittaseurueen kaiverrus vuodelta 1754: ” Jacten Flickan kom hit med roligt sälskap d. 21 Aug. 1754. Hahn och Gethe mate holmarna, Gerdes och Frese jagade, Liedner fiskade, Skytte lagade godt caffe, Ribbing roade sig, v. Spången ristade stenen och A. Ehrensvärd såg på vatnets högd.”.

Hankoniemen kärjen ja saariston kivilaji on punainen ja tasarakeinen ”Hangon graniitti”. Se on epähomogeenista sisältäen murskaleina erityisesti biotiittivaltaisia gneissejä ja liuskeita. Hauensuolen alueen punaisten kallioiden silokalliomuodot ovat mannerjäätikön kulutuksen aikaansaamia. Mannerjäätikön sulamisvedet, ja myös Itämeren aallot muovasivat pinnat sileiksi ja pehmeän pyöristyneiksi. Jäätikön sulamisvedet saivat aikaan myös koveria painanteita. Vesirajan tuntumassa olevilla silokallioilla tavataan selvimmät uurteet ja kourut. Hauensuolen varhaisimmat merkinnät ajoittuvat siis sittenkin Veiksel jääkauteen. Uurteiden suunnat etelärannikolla ovat useimmiten 340 – 350°. Nämä uurteet kuvaavat jäätikön vanhinta ja voimakkainta virtaussuuntaa.

Useat historialliset kaiverrukset ovat hävinneet ajan kuluessa. Niitä ovat tuhonneet luonnollinen rapautuminen, kallion räjäytykset ja tuli kalliopinnoilla. Toisaalta uusia kuvioita löydetään edelleen. Hauensuoli rauhoitettiin muinaismuistoalueeksi 1967 ja se on ehdolla Unescon Maailmanperintökohteiden luetteloon osaksi kaikkien ihmisten yhteistä kulttuuriperintöä. Hangon itäsatamassa on matkailuyrityksiä, jotka kesäisin järjestävät retkiä Hauensuoleen vesibusseilla.

Hauensuolen kalliopiirrokset

Aihepiiristä muualla

Nimi: Hauensuolen kalliopiirrokset
Kunta (paikannimi): Hanko
Kategoria: Valtakunnallinen
Tyyppi: Erikoiskohde, Kalliomaalaus
Koordinaatit (WGS84): 22.90851629, 59.80583123
Koordinaatit (Euref): 270547.0005, 6636873.0004

Koordinaatit kuvassa

Hauensuolen kalliopiirrokset (QR)