Haramossen ja makrosubfossiilit

Haramossen on rämevaltainen tasainen metsäkeidas, jonka pinta viettää noin 2 m/km. Vedet laskevat etelään ja kaakkoon. Keidassoiden keskiosalle ominainen rahkavaltainen pintaturve ulottuu paikoin yli kolmen metrin syvyyteen. Yleisin pohjamaalaji on savi. Suoaltaan eteläosassa pohjamaan päällä parisen metriä mutaa ja liejuja todisteena suota edeltäneestä avovesivaiheesta.  Suon lounaisosassa on pieni ja avoin silmäkeneva. Haramossen suurin mitattu turvekerrostuman paksuus on 3,9 m.

Haramossen rajoittuu pohjoisessa hiekka- ja soramuodostumaan. Se aiheuttaa suon pohjois-osaan lähteisyyttä, joka ilmenee turvekerrostumassa risteilevinä, petollisina onkaloina. Samalta alueelta on löydetty taarnan makrosubfossiilisia jäännöksiä 2,0–4,6 m:n syvyydestä.  Taarna (Cladium mariscus) on kookas suo- ja rantakasvi, joka kasvoi Haramossenilla noin 4 000 vuoden ajan. Laji hävisi noin 5000 vuotta sitten suon kasvillisuuden muuttuessa niukkaravinteiseksi. Taarna on Suomessa nykyään hyvin harvinainen.

Haramossenin läpi kulkee ulkoilutie, jota pitkin pääsee mm. Kattilajärventielle, Pääskysvuoren luonnonsuojelualueelle ja Pirttimäen ulkoilumajalle saakka. Suo esitellään myös Espoon kaupungin luontokohteena 13.32.

Nimi: Haramossen ja makrosubfossiilit
Sijainti: Espoo, Nuuksio
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Maaperä, Suo
Koordinaatit (WGS84): 24.609503, 60.282991
Koordinaatit (Euref): 367823.508809, 6685323.155506

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

haramossen_makrosubfossiilitharamossen_makrosubfossiilit_web