Hankalahdentien hiidenkirnu

Hankalahdentien hiidenkirnu on kalliorinteessä kymmenisen metriä Hankalahdentien itäpuolella noin 70 metriä Hankalahdentien ja Maulantien risteyksestä pohjoiseen. Seinämistään sammaloitunut ja karikkeen täyttämä hiidenkirnu on metrin leveä ja pari metriä syvä. Kallion kivilaji on granodioriitti.

Hankalahdentien hiidenkirnu sijoittuu luode-kaakkosuuntaisen kallioperän ruhjeen reunalle. Ruhje on Pitkäjärven ruhjeen rinnakkaismuoto ja toiminut ilmeisesti sen tavoin mannerjäätikön sulamisvesiä kokoavana maastomuotona. Mahdollisesti kirnu on syntynyt sulavan jäätikön alle kohtaan, jossa jäätikön pintaosissa muodostuva sulamisvesi syöksyi railon tai heikkousvyöhykkeen kautta jäätikön pohjalle hakeutuen sieltä paineenalaisena suurempien sulamisvesiväylien piiriin.

Jään alla paineenalaisena virtaava vesi koversi hiidenkirnuja kuljettamansa kiviaineksen ja kavitaation avulla. Kavitaatiolla tarkoitetaan paineminimeissä veteen syntyviä kaasukuplia, jotka luhistuvat seuraavassa hetkessä kasaan aiheuttaen ympäristöön paineaaltoja. Ne murentavat hitaasti lähellä olevia kivipintoja. Sama ilmiö voi kuluttaa laivojen potkurit ja voimalaitosten turbiinisiivet rosoisiksi.

Hankalahdentien hiidenkirnu on myös Espoon kaupungin luontokohde 13.58 ja Nuuksion geologisen retkeilykartan kohde 15.

Nimi: Hankalahdentien hiidenkirnu
Sijainti: Espoo, Brobacka
Kategoria: Maakunnallinen
Tyyppi: Kallioperä, Hiidenkirnu
Koordinaatit (WGS84): 24.581951, 60.258297
Koordinaatit (Euref): 366199.743156, 6682629.707277

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

hankalahdentien_hiidenkirnuhankalahdentien_hiidenkirnu_web