Hämeenkankaan harjujakso

Sisä-Suomen reunamuodostuman kanssa samaan kokonaisuuteen kuuluva mutta sitä nuorempi Hämeenkangas on kerrostunut mannerjäätikön vierekkäisten kielekkeiden saumaan. Toinen kieleke virtasi pohjoisesta ja toinen lännestä. Jäävirtojen kuljettamasta ja kerrostamasta aineksesta muodostui yhtenäinen idästä länteen suuntautunut ”harju”, joka on paikoin, esim. Soininharjun kohdalla hyvin kapea ja jyrkkä. Tämä johtuu siitä, että jääkielekkeet rajasivat tehokkaasti alueen, jolle jään virtauksen mukana kulkeutunut aines kasaantui. Kerrostuminen tapahtui noin 11 000 vuotta sitten viimeisimmän jääkauden loppuvaiheessa, jolloin jään sulamisvesitoiminta oli aktiivista.

Mannerjäätikön vetäydyttyä alueelta muinaisen Itämeren rantavoimat muokkasivat Hämeenkankaan reunoille loivia rantavalleja sekä jäätiköltä päin puhaltavat voimakkaat tuulet kasasivat dyynejä. Hämeenkankaan pintaan upposi jäätikön sulamisvaiheessa suuria jäälohkareita, jotka sulaessaan jättivät jälkeensä kuoppia eli suppia. Hämeenkankaalla niitä tosin kutsutaan vadeiksi. Tällaisia ovat esim. Koivistonvati, Niiniharjunvati, Isovati ja Pikkuvati. Hämeenkangasta ympäröivät alavat ja kosteat alueet soistuivat. Koska itse muodostuma koostuu pääasiassa hiekasta ja sorasta, on se oivaa pohjavesialuetta. Monin paikoin pohjavesi suotautuu ympäröiville soille ja purkautuu pintaan lähteinä. Tällaisia ovat mm. Uhrilähde ja Kuninkaanlähde. Lähteet pysyvät sulina ympäri vuoden.

Hämeenkangas on monipuolinen retkeilyalue. Talvisin alueen reitistöillä voi vaikka hiihtää ja moottorikelkkailla. Kesäisin alueen valtaavat vaeltajat, pyöräilijät ja ratsastajat.

Hämeenkankaan harjujakso
Hämeenkangas syksyllä. Kuva: Lauri Sahala, GTK

Aihepiiristä muualla

Pirunpesä – preglasiaalinen rapaumaonkalo Jalasjärvellä

Nimi: Hämeenkankaan harjujakso
Kunta (paikannimi): Kankaanpää
Kategoria: Kansainvälinen
Tyyppi: Maaperä, Harju
Koordinaatit (WGS84): 22.51572481, 61.79111552
Koordinaatit (Euref): 263653.0005, 6859067.0003

Koordinaatit kuvassa

Hämeenkankaan harjujakso (QR)