Haaranummen jäätikköjokimuodostuma ja anturamaa

Nuuksion alueella ei ole selkeitä harjujaksoja. Jäätikköjokikerrostumat ovat yleensä pienialaisia ja sijaitsevat usein kalliokohoumien kupeessa jäätikön virtaussuuntaan nähden suojapuolella. Tällainen on mm. mannerjäätikön sulamisvesien kerrostama Haaranummen hiekka- ja sora-alue, jota on hyödynnetty maa-aineksen ottoalueena.

Kohteen erikoisuus on hiekkakerrostuman pintaan syntynyt kiventapainen kerros, anturamaa, joka on paikoin lähes metrin paksuinen. Kerrokseen saostuneet rautaoksidit sekä humusaineet ovat iskostaneet hiekanjyvät toisiinsa kiinni. Löyhä hiekka valuu rinnettä pitkin, mutta kovaksi iskostunut ja punertavaksi värjäytynyt anturamaa muodostaa hiekkakuopan reunoille paikoin ylijyrkkiä törmiä ja lippoja.

Maa-aineksen otto on tuhonnut anturamaata, mutta se on toisaalta tuonut esille hiekkakerrostumissa näkyviä kerrosrakenteita ja paljastanut ottoalueen itäisimmästä osasta muutaman neliömetrin kokoisen uurteisen silokallion. Uurteiden suunta on 330 astetta. Kivipinnalla näkyy voimakkaana myös rakoilusuunta, joka leikkaa uurresuuntaa lähes suorassa kulmassa.

Hiekkakuopan pohjalla Kattilajärventien ja Pääskyniemen risteyksessä on P-paikka. Anturamaa näkyy noin 50 metriä pysäköintipaikasta pohjoiseen. Sorakuopan seinämien sortuminen ja lisääntyvä puusto ovat vähentäneet kohteen havainnollisuutta. Anturamaa esitellään myös Nuuksion geologisen retkeilykartan kohteena 11.

Haaranummen anturamaa

Haaranummen jäätikköjokimuodostuma ja anturamaa. Kuva: Tapio Kananoja, GTK

Aihepiiristä muualla

Espoon arvokkaat geologiset kohteet, Liidia Petrell, 2006

Nuuksion järviylängön geologinen retkeilykartta

Nimi: Haaranummen jäätikköjokimuodostuma ja anturamaa
Sijainti: Espoo, Nuuksio
Kategoria: Maakunnallinen?
Tyyppi: Maaperä
Koordinaatit (WGS84): 24.609739, 60.287873
Koordinaatit (Euref): 367856.256937, 6685866.162771

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

haaranummen_jaatikkojokimuodostumahaaranummen_jaatikkojokimuodostuma_web