Friisinkallio

Friisinkallion geokohteet

Friisinkallion (Högbergen) on graniittinen kalliomäki, joka sijaitsee keskellä taajamaa. Lakialueiden korkeus on noin 50 m mpy ja kohteen koordinaattipisteeksi valitulta eteläiseltä huipuilta avautuu näkymiä merelle asti. Kallioalue on paikoin jyrk­kärinteinen ja lisäksi graniitin rakoilu aiheuttaa pienpiirteistä vaihtelua topografiaan. Alueen yli luoteesta kaakkoon virrannut mannerjäätikkö kulutti kalliopintoja jään liikesuunnan mukaiseksi silokallioksi, joissa näkyy monin paikoin myös uurteita.

Kummelinvuoren graniitti on syntynyt vanhempien sedimenttikivien sulaessa ja kiteytyessä uudelleen noin 1 840–1820 miljoonaa vuotta sitten maankuoren keskiosissa. Pitkä kulutuskausi on paljastanut 10–15 km syvyydellä kiteytyneen graniitin nykyiseen maanpintaleikkaukseen.

Friisinkallion korkeimmat kohdat kohosivat mataliksi kallioluodoiksi Itämeren Ancylusjärvivaiheen aikana noin 10 000 v sitten. Litorinamerivaiheessa rantaviiva pysyi pitkään lähes samalla tasolla, sillä maankohoaminen ja valtamerenpinnan kohoaminen olivat yhtä nopeita. Litorinameren ranta saavutti korkeimman tasonsa (33,5 m mpy) aikavälillä 8 000–7 500 v sitten. Friisinkallio oli tuolloin saari, jonka pohjoisrinteelle rantavoimat huuhtoivat yhden Espoon hienoimmista muinaisrannoista. Rantakivikolla on pituutta 200 metriä ja leveyttä 10–20 m. Muinaisranta on nykyään korkeustasolla 31 m mpy.

Maankohoamisen edetessä laen länsipuolella oleva kallioiden väliin jäävä notko kuroutui merestä lammeksi, joka on sittemmin soistunut umpeenkasvun myötä. Vallitseva suotyyppi on saraneva, jossa kasvaa mm. karpaloa. Friisinkallion maastomuotoja esitellään myös Espoon kaupungin luontokohteina 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 ja 6.5.

Nimi: Friisinkallion geokohteet
Sijainti: Espoo, Puolarmetsä
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Kallioperä
Koordinaatit (WGS84): 24.716582, 60.175207
Koordinaatit (Euref): 373327.226859, 6673114.121213

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

friisinkallion_geokohteetfriisinkallion_geokohteet_web