Brännbergsbackenin rapakivikalliot ja luolat

Brännbergsbacken kallioalue koostuu noin 1 645 miljoonaa vuotta sitten hitaasti syvällä maankuoressa kiteytyneestä ns. Bodomin rapakivigraniitista. Rapakivialue rajautuu kaakossa Pitkäjärven altaan kautta kulkevaan suureen kallioperän murroslaaksoon, jota voidaan seurata lounaan suunnassa Kirkkonummen Pikkalanlahdelle ja koillisessa se jatkuu Lahteen. Syvämurroksen pituus on siis noin 120 km.  Bodomin rapakiven synty on todennäköisesti yhteydessä murroslinjan syntyyn. Parhaan yleiskuvan murroslaaksosta saa noin 0,5 km päässä Brännbergsbackenilta kaakkoon sijaitsevan Haapaniemen päässä olevalta näköalakalliolta.

Brännbergsbackenille johtava polku alkaa Vanhankartanontie 11:n kohdalta. Polunvarren kalliot ovat punaista rapakivigraniittia ja kalliomäen itärinteessä näkyy kivilajille ominainen voimakas vaakarakoilu. Kiven viisi päämineraalia ovat kalimaasälpä (mikrokliini), kvartsi, plagioklaasi, sarvivälke ja biotiitti. Kolme ensin mainittua muodostavat kivipintojen punaiset ja harmaat osat. Sarvivälke ja biotiitti näkyvät kivessä mustina kohtina.

Brännbergsbackenin itärinteellä on kaksi luolaa, jotka ovat syntyneet rapakiven rakoiluvyöhykkeisiin fysikaalisen ja kemiallisen rapautumisen tuloksena. Luolien kalliolattioita peittää rapautumissora eli moro. Pienempi luola on huonemainen lokero ja sen suuaukko on aivan kallion juurella. Suuremman luolan suulle on kiivettävä lohkareita pitkin pari-kolme metriä. Luola muodostaa kallioseinämään noin 15 m leveän, 3,5 m syvän ja 1–2 m korkean ”hyllyn”. Vehnäkujalta Haapaniemenrinteelle Aitovierin risteykseen johtava polku ohittaa luolat 30 m päästä, mutta kasvillisuus peittää suoran näköyhteyden. Brännbergsbacken on myös Espoon kaupungin luontokohteina 9.3 ja 9.4.

Nimi: Brännbergsbackenin rapakivikalliot ja luolat
Sijainti: Espoo, Nepperi
Kategoria: Maakunnallinen
Tyyppi: Kallioperä, Luola
Koordinaatit (WGS84): 24.729437, 60.250389
Koordinaatit (Euref): 374328.182029, 6681459.318207

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

brannbergsbackenin_rapakivikalliotbrannbergsbackenin_rapakivikalliot_web