Bodomin graniitin kontakti

Espoon Järvenperässä osoitteessa Träskändan puistotie 13 on tiehen rajoittuva kallioleikkaus, jossa näkyy tasarakeisen Bodomin rapakivigraniitin ja harmaan seoksisen (migmatiittisen) kvartsi-maasälpägneissin kivilajiraja eli kontakti. Kontakti sijaitsee noin 20 m Träskändan puistotien ja Järvenperäntien risteyksen eteläpuolella. Leikkauksessa näkyvän punaisen rapakiven päämineraaleja ovat punainen kalimaasälpä, lasimainen kvartsi ja vaalea plagioklaasi sekä mustat mineraalit biotiitti ja amfiboli. Paikallista rapakiveä on käytetty myös kohteen vieressä olevassa kiviaidassa.

Rapakivet ovat suhteellisen nuoria kiviä Suomen kallioperässä. Bodomin rapakiveä ympäröi noin 1 900 miljoonaa vuotta vanha, svekofennisessä vuorijonopoimutuksessa muodostunut peruskallio, johon rapakiveä muodostanut kivisula tunkeutui ja kiteytyi noin 1 645 miljoonaa vuotta sitten. Kohteeksi valittua kallioleikkausta on käytetty opetuskohteena ja se on myös Nuuksion geologisen retkeilykartan kohteena 85. Kalliopintojen nykytilaa heikentävät graffitit ja liikenteen aiheuttama likaantuminen. Rapakiven kaunis väri ja rakoilu näkyvät paremmin noin 4 km päässä kohteen koillispuolella sijaitsevassa Viiskorven louhoksessa ja vajaan parin kilometrin päässä Brännbergbackenilla. Sekä Viiskorven rapakivilouhos että Brännbergbacken esitellään tämän palvelun muina kohteina.

Ruokolahden Syyspohjassa, Imatralle vievän valtatien vierellä on Salpalinjan kiviesteitä, jotka ovat osaksi kaksi- ja osaksi nelirivisiä. Alueella on myös taistelukaivantoja ja korsuja sekä lähiympäristössä Haukkavuoren isohko jyrkkäreunainen granodioriittikallio. Se edustaa Puumalan ja Virmutjoen alueiden laajaa Käköveden batoliittia. Kiveä louhittiin Salpa-linjaan. Palhoinniemen panssaritorjuntatykin ja konekiväärin korsun tuliasemat on osittain entisöity. Kohteeseen johtaa viitoitus ja korsussa on myös opaskyltti.

Bodomin graniitin kontakti

Tieleikkauksessa on paljastunut punaisen Bodomin graniitin ja harmaan gneissin kontakti. Kuva: Jari Väätäinen, GTK

Aihepiiristä muualla

Nuuksion järviylängön geologinen retkeilykartta

Espoon arvokkaat geologiset kohteet, Liidia Petrell, 2006

Nimi: Bodomin graniitin kontakti
Sijainti: Espoo, Järvenperä
Kategoria: Maakunnallinen
Tyyppi: Kallioperä
Koordinaatit (WGS84): 24.708573, 60.238376
Koordinaatit (Euref): 373127.248003, 6680161.875078

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

bodomin_graniittibodomin_graniitti_web